Προστασία προσωπικών δεδομένων

 Η εταιρεία Allzora Ε.Π.Ε., Τσεχική Δημοκρατία Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Πράγα, υπεύθυνη του ηλεκτρονικού καταστήματος www.allzora.gr, δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα ("προσωπικά δεδομένα") θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικά και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, δίνουμε τη δέουσα και αντίστοιχη φροντίδα στα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους. Σε αυτήν την Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ("Πολιτική") θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς και για το πώς θα χρησιμοποιηθούν από εμάς.

 1. Προσωπικά δεδομένα και επεξεργασία τους

1.1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε διαφορετικά δεδομένα ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

Εάν πραγματοποιείτε αγορές, συλλέγουμε:

 •  Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου, τραπεζικά στοιχεία, λεπτομέρειες πληρωμής.
 •  Δημογραφικά δεδομένα. Φύλο, ημερομηνία γέννησης, χώρα και γλώσσα προτιμήσεων.
 • Στοιχεία που προκύπτουν από τη διάρκεια της σύμβασης - προϊόντα που αγοράστηκαν, τμήμα πελατών, όγκος παρεχόμενων υπηρεσιών
 •  Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου, τραπεζικά στοιχεία, λεπτομέρειες πληρωμής.
 •  Δημογραφικά δεδομένα. Φύλο, χώρα και γλώσσα προτιμήσεων, ημερομηνία γέννησης.
 •  Πρόσβαση σε δεδομένα. Όνομα σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στον πραγματικό κωδικό πρόσβασης.

Εάν εγγραφείτε στα μηνύματα μάρκετινγκ, συλλέγουμε:

 •  Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας - διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όνομα.
 •  Δημογραφικά στοιχεία - χώρα, φύλο.

 Επεξεργαζόμαστε επίσης τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 •  Πληροφορίες επικοινωνίας μεταξύ του Allzora.gr και του πελάτη

Καταγραφές κάμερες ασφαλείας σε καταστήματα και καταστήματα Allzora.gr

 •  Εγγραφές για

συμπεριφορά στον ιστότοπο που διαχειρίζεται το Allzora.gr

1.2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Παροχή υπηρεσιών και βελτίωση τους. Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και να τις βελτιώσουν για να επιτύχουν τη μέγιστη ικανοποίησή σας. Αυτό περιλαμβάνει:

 Επεξεργασία παραγγελιών για προϊόντα ή υπηρεσίες, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε μέσω κινητής εφαρμογής ή εξυπηρέτησης πελατών. Ο νόμιμος λόγος είναι η ανάγκη συμμόρφωσης με τη σύμβαση πώλησης ή με τη σύμβαση VIP Club και, σε ορισμένα δεδομένα, με νομικές υποχρεώσεις (π.χ. λογιστικά έγγραφα).

 Κοινοποίηση της διαθεσιμότητας του προϊόντος. Σε περίπτωση που μας ζητήσετε να παρακολουθήσουμε για εσάς τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ανάλογα με τη συγκατάθεσή σας.

Εξυπηρέτηση Πελατών Για να παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών και να εξαλείψουμε πιθανά προβλήματα σύμφωνα με την εκτέλεση του συμβολαίου πώλησης ή του συμβολαίου VIP Club, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για να διασφαλίσουμε την απαραίτητη εκπλήρωση αυτών των συμβάσεων.

 Επικοινωνία Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για να είναι σε επαφή μαζί σας και για εξατομίκευση. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για παράδειγμα, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσα στην εφαρμογή ή με άλλα μέσα, για να σας υπενθυμίσουμε ότι έχετε στοιχεία στο ηλεκτρονικό σας καλάθι αγορών, να σας βοηθήσουμε με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, να επικοινωνήσετε με την τρέχουσα κατάσταση να ζητήσετε, να ζητήσετε ή να διεκδικήσετε ή να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν ή να σας προειδοποιήσω ότι πρέπει να λάβετε κάποια ενέργεια για να διατηρήσετε τον λογαριασμό σας ενεργό. Εάν είστε μέλος του VIP Club, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για το σκοπό αυτό προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη σύμβαση VIP Club. Εάν κάνετε μια αγορά ως πελάτης που δεν είναι μέλος, επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα λόγω του νόμιμου συμφέροντος της εταιρείας Allzora.gr, όπως περιγράφεται παραπάνω.

 Βελτίωση των υπηρεσιών. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και των συστημάτων μας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων λειτουργιών και, ταυτόχρονα, για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων με τη χρήση της συνολικής ανάλυσης και των επιχειρηματικών πληροφοριών, όλα βασισμένα στο νόμιμο συμφέρον που απορρέει από την ελευθερία των επιχειρήσεων και την ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών για να πετύχουμε μπροστά στους ανταγωνιστές μας. Για να διασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων σας, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ανώνυμα όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ τα χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

 Προστασία, ασφάλεια και επίλυση διαφορών. Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα δεδομένα λόγω του νόμιμου συμφέροντος που συνίσταται στην εγγύηση της προστασίας και της ασφάλειας των συστημάτων και των πελατών μας, στην ανίχνευση και πρόληψη της απάτης, στην επίλυση διαφορών και στην επιβολή των συμφωνιών μας με βάση ένα νόμιμο συμφέρον.

Καταγραφές κάμερες ασφαλείας. Η Allzora.gr διαθέτει κάμερες ασφαλείας εγκατεστημένες στα καταστήματά της και στους χώρους της για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων του Allzora.gr. Οι χώροι όπου είναι εγκατεστημένες οι κάμερες ασφαλείας επισημαίνονται πάντοτε με προειδοποίηση.

Προσφορές μάρκετινγκ

Εμπορική επικοινωνία

Σας στέλνουμε εμπορική επικοινωνία για προϊόντα παρόμοια με αυτά που αγοράσατε.

Μπορείτε πάντα να καταργήσετε την εγγραφή σας σε αυτή την εμπορική επικοινωνία μέσω του συνδέσμου σε κάθε email.

Αν καταργήσετε την εγγραφή σας από την συνδρομή εμπορικής επικοινωνίας, θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την επαφή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτούς τους σκοπούς. Εάν εγγραφείτε ξανά ή το ζητήσετε συγκεκριμένα, θα αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε ξανά.

Οι προσφορές μάρκετινγκ που εμφανίζονται σε εσάς μπορούν να επιλεγούν με βάση κάθε πληροφορία που έχουμε αποκτήσει από εσάς κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονικής περιόδου μέσω στοιχείων επικοινωνίας, δημογραφικών πληροφοριών, αγαπημένων άρθρων και δεδομένων σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και της σελίδας web (cookies, διεύθυνση IP, πληροφορίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης, πληροφορίες κλικ, οπτικοποιημένη εμπορική επικοινωνία και προϊόντα που επισκέπτονται). Δεν εκτελούμε μια πλήρως αυτοματοποιημένη θεραπεία από την οποία προκύπτουν τα νομικά αποτελέσματα για εσάς.

Εάν είστε μέλος του VIP Club, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για το σκοπό αυτό προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη σύμβαση VIP Club. Αν κάνετε μια αγορά ως πελάτης που δεν είναι μέλος, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας λόγω του νόμιμου συμφέροντος που συνίσταται σε νόμιμο συμβατικό μάρκετινγκ.

Εάν δεν είστε πελάτης μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση τη συγκατάθεσή σας.

Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε μια αντίρρηση για μια τέτοια θεραπεία, ανά πάσα στιγμή και δωρεάν. Τα στοιχεία επικοινωνίας καθορίζονται στο τέλος αυτού του εγγράφου.

 Επεξεργασία των cookies στον ιστότοπο που διαχειρίζεται το Allzora.gr

Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, επεξεργαζόμαστε τα αρχεία συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας τα cookies στον ιστότοπο που διαχειρίζεται η Allzora.gr, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας του Allzora.gr και για λόγους διαφήμισης στο διαδίκτυο από το Allzora.gr. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο ξεχωριστό κεφάλαιο αυτού του εγγράφου.

 1.3. Μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν σε τρίτους ή θα παρέχονται με άλλο τρόπο μόνο εάν είναι απαραίτητο κατά την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης, στη σύμβαση VIP Club, βάσει νόμιμου συμφέροντος ή εάν έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας.

  α) σε εταιρείες και συνεργαζόμενους μεταποιητές στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της σύμβασης πώλησης ή σύμβασης του VIP Club για την εκτέλεση εσωτερικών διαδικασιών και διαδικασιών

   β) σε εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών, σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό την επεξεργασία πληρωμών και σε τράπεζες με βάση την παραγγελία σας, και σε συμμόρφωση με τη σύμβαση πώλησης

    γ) σε μεταφορείς για την παράδοση των προϊόντων ή υπηρεσιών που ζητήσατε και για την επίλυση των αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της σύμβασης

     δ) στους συνεργάτες μας στα προγράμματα πίστης στα οποία συμμετέχετε

   ε) σε άλλους παρόχους υπηρεσιών, τρίτους, που εμπλέκονται στην επεξεργασία των δεδομένων,

   στ) σε τρίτους, σελ. π.χ. νομικούς αντιπροσώπους, δικαστήρια για την εκτέλεση ή τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης συναφθείσας μαζί σας.

     ζ) σε δημόσιες αρχές (π.χ. αστυνομία)

     η) σε τρίτους που διενεργούν έρευνες πελατών

Εάν κάποιος τρίτος χρησιμοποιεί τα δεδομένα στο πλαίσιο του νόμιμου συμφέροντος του, ο διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για αυτήν την επεξεργασία. Αυτή η επεξεργασία διέπεται από τις πολιτικές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των αντίστοιχων εταιρειών και ιδιώτες.

 1. Λογαριασμός πελάτη και αγορές χωρίς εγγραφή

     α) Από τη σύμβαση VIP Club δημιουργούμε ένα προστατευμένο λογαριασμό πελάτη με κωδικό πρόσβασης. Με τον λογαριασμό πελάτη έχετε άμεση πρόσβαση στα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, έχοντας τη δυνατότητα να ελέγξετε τα δεδομένα σας σε ολοκληρωμένες και μη ολοκληρωμένες παραγγελίες και να επεξεργαστείτε την υποβολή του ενημερωτικού δελτίου. Μέσω αυτού του λογαριασμού πελάτη μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να στέλνετε το ενημερωτικό δελτίο.

β) Ένα μέρος του λογαριασμού πελάτη είναι το VIP Club, στο οποίο σας προσφέρουμε μια σειρά παροχών. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις εμπορικές συνθήκες. γ) Εάν δεν θέλετε να ανοίξετε έναν λογαριασμό πελάτη για να κάνετε την αγορά σας, μπορείτε να αγοράσετε χωρίς να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δηλαδή ως πελάτης που δεν είναι μέλος.

δ) Έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε τη σύμβαση VIP Club σύμφωνα με τους αντίστοιχους εμπορικούς όρους.

 1. Η ασφάλεια και η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

3.1. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

   α) Τα προσωπικά σας δεδομένα μας διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα. Χρησιμοποιούμε το σύστημα κρυπτογράφησης SSL (ασφαλές επίπεδο υποδοχής). Διασφαλίζουμε τον ιστότοπό μας και άλλα συστήματα μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων κατά της απώλειας ή / και καταστροφής των δεδομένων σας και κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας, τις τροποποιήσεις ή την αποκάλυψή τους.

   β) Από τους μεταποιητές μας απαιτείται απόδειξη συμμόρφωσης των συστημάτων τους με τον κανονισμό GDPR.

  γ) Η πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη σας είναι δυνατή μόνο αφού εισαγάγετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητο να μην μεταφέρετε τα δεδομένα πρόσβασης σε τρίτους και, μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα στον λογαριασμό πελάτη, κλείστε πάντα το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, ειδικά αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με άλλους χρήστες. Η Allzora.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την κατάχρηση των χρησιμοποιούμενων κωδικών πρόσβασης, εκτός αν αυτή η κατάσταση έχει προκληθεί απευθείας από την Allzora.gr.

 3.2. Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα

 •  κατά τη διάρκεια της περιόδου που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης, δηλαδή
 •  κατά τη διάρκεια της σύμβασης VIP Club
 •  για ένα έτος από το τέλος της περιόδου εγγύησης για την επίλυση διαφορών, εάν υπάρχουν
 •  κατά την περίοδο κατά την οποία η Allzora.gr, ως διαχειριστής, έχει την υποχρέωση να διατηρεί τα δεδομένα σύμφωνα με τους γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανόνες. Λογιστικά έγγραφα, για παράδειγμα, τιμολόγια που εκδίδονται από την Allzora.gr, αρχειοθετούνται για 10 χρόνια από την έκδοσή τους, σύμφωνα με το νόμο.
 •  Η συγκατάθεση για τη γνωστοποίηση της διαθεσιμότητας των προϊόντων παραμένει σε ισχύ μέχρι τη στιγμή της αποστολής των πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα, με ανώτατο όριο ένα έτος ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.
 •   Η συγκατάθεση για προσφορές μάρκετινγκ ισχύει για 4 χρόνια ή έως ότου αποσύρεται.

Οι καταγραφές των κάμερων ασφαλείας στα καταστήματα και στις εγκαταστάσεις του Allzora.gr και στα περίχωρα των κτιρίων Allzora.gr διατηρούνται για μέγιστη περίοδο 90 ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής.

-Ανασκόπηση 6 ετών

- Βοηθάμε σε ηλικία 10 ετών

- Επικοινωνία 2 ετών

- Διαγωνισμοί 1 έτους

Σε άλλες περιπτώσεις, η περίοδος διατήρησης απορρέει από το σκοπό της επεξεργασίας ή προβλέπεται από νόμους στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 1. Δικαιώματα των κατόχων δεδομένων

 α) Εάν επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή και δωρεάν, πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παραβιάζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τις νομικές προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε μια εξήγηση και να ζητήσετε να καταργήσουμε την κατάσταση που προκύπτει. Ειδικότερα, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την παρεμπόδιση αυτών.

 γ) Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο Προστασίας Δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου help@allzora.gr Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον ισπανικό οργανισμό προστασίας δεδομένων.

 δ) Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν ή θα ανώνυμα. Αυτό δεν ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται η Allzora.gr να συμμορφώνεται με τις νομικές της υποχρεώσεις (π.χ. επεξεργασία εκκρεμουσών παραγγελιών) ή για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της. Τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν επίσης εάν δεν απαιτούνται για τον επιδιωκόμενο σκοπό και εάν η αποθήκευση των δεδομένων είναι απαράδεκτη για άλλους λόγους που προβλέπονται από το νόμο.

 1. Ιστοσελίδα

5.1. Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι η προσφορά μας είναι σχετική, ενδιαφέρουσα και ευχάριστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, στο smartphone ή σε άλλη συσκευή και χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies κάντε κλικ εδώ.

 Χρησιμοποιούμε τα cookies, για παράδειγμα, σε:

 •  την σωστή λειτουργία του καλαθιού αγορών και έτσι μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας με τον ευκολότερο τρόπο
 •  να θυμάστε τα δεδομένα σύνδεσης, ώστε να μην χρειάζεται να τα εισάγετε ξανά
 •  ότι ο ιστότοπός μας ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας μέσω του ελέγχου κυκλοφορίας, της πλοήγησης στη σελίδα και των λειτουργιών που χρησιμοποιείτε
 •  να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προβολή της διαφήμισης και να μην εμφανίζετε διαφημίσεις προϊόντων που δεν σας ενδιαφέρουν

Ορισμένα cookies ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια από τρίτους και / ή υποστηρίζουν άμεσα τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες ("cookies τρίτου μέρους"). Για παράδειγμα, οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που αγοράσατε στη σελίδα μας μπορούν να προβληθούν από διαφημιστικό οργανισμό ως μέρος των προσωπικών πανό σε άλλους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Ωστόσο, με αυτά τα δεδομένα δεν μπορείτε να ταυτοποιήσετε.

5.2. Χρήση cookie

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικούς τύπους. Τα λεγόμενα "cookies περιόδου λειτουργίας" διαγράφονται μόλις φεύγετε από τον ιστότοπό μας. Τα λεγόμενα "μόνιμα cookies" αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο (η διάρκεια των cookies στον υπολογιστή σας εξαρτάται της διαμόρφωσης του αρχείου cookie και του browser σας).

Τα cookies μπορούν επίσης να χωριστούν ανάλογα με τη λειτουργικότητά τους:

 •  αναλυτικά στοιχεία, τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την άνεση των χρηστών της σελίδας μας, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τη σελίδα
 •  Μετατροπή, η οποία μας επιτρέπει να αναλύσουμε την απόδοση των διαφόρων καναλιών πωλήσεων
 •  την παρακολούθηση, η οποία σε συνδυασμό με τη μετατροπή συμβάλλουν στην ανάλυση της απόδοσης των διαφόρων καναλιών πωλήσεων
 •  του επαναληπτικού μάρκετινγκ, το οποίο χρησιμοποιούμε για την εξατομίκευση του περιεχομένου της διαφήμισης και τη σωστή τοποθέτηση
 •  απαραίτητα, τα οποία είναι σημαντικά για τη βασική λειτουργικότητα του ιστότοπου

 5.3. Απόρριψη της χρήσης των cookies

Η διαμόρφωση της χρήσης των cookies είναι μέρος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να αρνηθείτε τη λήψη των cookies ή να τα μειώσετε στους επιλεγμένους τύπους.

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα περιήγησης και τις ρυθμίσεις cookie είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες ή σε άλλη τεκμηρίωση των φυλλομετρητών Internet

 •  Chrome
 •  Firefox
 • Internet Explorer
 •  Android

 Ένα άλλο αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση των cookies είναι επίσης διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.youronlinechoices.com/es/

 5.4. Σύνδεσμοι

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους πρακτικούς ιστότοπους που παρέχουν πληροφορίες. Λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να ανήκουν και να λειτουργούν από άλλες εταιρείες και οργανισμούς με διαφορετικές πολιτικές ασφάλειας και προστασία προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία μας δεν ελέγχει οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό, προϊόν ή υπηρεσία που περιέχεται ή είναι προσβάσιμη μέσω αυτού του ιστότοπου και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη γι 'αυτά.

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών ή στη διεύθυνση που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής της πολιτικής.

 Αντιπρόσωπος για την προστασία δεδομένων: help@allzora.gr

Επικοινωνία: Allzora Ε.Π.Ε., Τσεχία

Na Plzeňce 1235/2,

Smíchov, 150 00 Πράγα

+420 607 205 862 (Viber, Whats App)