Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγικές διατάξεις

 • Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης καθορίζουν τη σχέση μεταξύ της εταιρείας μας, Allzora.gr - Allzora ΕΠΕ, μιας απλοποιημένης εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ, με έδρα 10 rue du Colisée, Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1, Δημοκρατία της Τσεχίας και καταχωρημένο στο μητρώο με αριθμό 03860752, ως πωλητής και διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος www.allzora.gr και εσείς, ο πελάτης, ο οποίος συνάπτει σύμβαση αγοράς μαζί μας.
 • Υιοθετούμε τα ίδια κριτήρια για όλους τους πελάτες μας και τους παρέχουμε τα ίδια οφέλη, ανεξάρτητα από το αν είναι καταναλωτές ή όχι. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους πελάτες μας.
 • Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αφορούν κυρίως την αγορά αγαθών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και κατά συνέπεια θα ισχύουν για την αγορά αγαθών που πραγματοποιούνται τόσο μέσω εξυπηρέτησης πελατών όσο και σε ένα από τα μη εικονικά σημεία πωλήσεών μας.

Σύναψη σύμβασης πώλησης

 • Μπορείτε να συνάψετε σύμβαση πώλησης μαζί μας εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή της γραμμής πελατών μας είτε προσωπικά σε ένα από τα καταστήματά μας
 • Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης που συνάπτεται εξ αποστάσεως, η παραγγελία που υποβάλλεται με την αποστολή της παραγγελίας στον ιστότοπο ή μέσω της γραμμής πελατών συνιστά πρόταση σύμβασης πώλησης. Η παραγγελία ισχύει για περίοδο 21 ημερών και επιβεβαιώνουμε την παραλαβή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η σύμβαση πώλησης ολοκληρώνεται με την αποδοχή της πρότασης μέσω της αποστολής των αγαθών της παραγγελίας. Σας ενημερώνουμε σχετικά με την αποστολή των αγαθών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Η ποσότητα των αγαθών που προμηθεύουμε αντιστοιχεί αποκλειστικά σε συνηθισμένη οικιακή κατανάλωση. Σε ειδικές περιπτώσεις (ειδικά σε περίπτωση εκπτώσεων ή εκποίησης) έχουμε το δικαίωμα να καθορίσουμε τη μέγιστη ποσότητα που μπορούμε να προμηθεύσουμε.

Υπαναχώρηση χωρίς αιτιολόγηση

 • Σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από μια σύμβαση που έχει συναφθεί στο διαδίκτυο ή μέσω τηλεφώνου χωρίς αιτιολόγηση εντός 14 ημερών από την παράδοση των αγαθών. Αυτό ισχύει και για αγορές στα φυσικά καταστήματά μας.
 • Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση της υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας. Ο καλύτερος τρόπος για να το πράξετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση help@allzora.gr ή τηλεφωνικά στο+420 607 205 862 (Viber, Whats App). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που βρίσκεται εδώ
 • Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, σας επιστρέφουμε την τιμή αγοράς των αγαθών. Σε περίπτωση υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παράδοση των αγαθών, δικαιούστε επίσης και την επιστροφή των εξόδων παράδοσης σε ποσό που αντιστοιχεί στην λιγότερο δαπανηρή μέθοδο παράδοσης που προσφέρουμε. Σε περίπτωση μεταγενέστερης υπαναχώρησης από τη σύμβαση, επιστρέφουμε μόνο την τιμή αγοράς των αγαθών. Τα προαναφερθέντα ποσά επιστρέφονται άμεσα, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε την καταβολή του ποσού έως ότου μας επιστραφούν τα αγαθά. Η μέθοδος πληρωμής για την επιστροφή του ποσού είναι η ίδια που χρησιμοποιήσατε για την καταβολή της τιμής αγοράς, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
 • Ο αγοραστής αναλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών στον πωλητή, ακόμη και αν τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω της φύσης τους μέσω τακτικού ταχυδρομείου.
 • Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει τα εμπορεύματα χωρίς καθυστέρηση, όχι αργότερα από δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία απόσυρσης, στο Allzora.gr - Allzora ΕΠΕ, Na Plzeňce 1235/2 , Smíchov, 150 00 Praha 5, Δημοκρατία της Τσεχίας Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των προϊόντων.
 • Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το νόμο, ο πελάτης θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών, η οποία προκύπτει από την επεξεργασία των αγαθών, η οποία δεν περιορίζεται σε αυτά που είναι απαραίτητα για την εξακρίβωση της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας (για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε άρωμα ακόμα και αφού το έχετε ήδη δοκιμάσει). Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι ο πελάτης δεν θα έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση στην περίπτωση ειδικών προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη ή των προσαρμοσμένων προϊόντων (π.χ. πακέτα με εξατομικευμένες χαρακτικές) καθώς και στην περίπτωση προϊόντων που δεν επιτρέπουν την επανένταξη για λόγους υγιεινής στην αντίστοιχη συσκευασία μετά την εκχύλιση (για παράδειγμα, ανοικτά καλλυντικά παρασκευάσματα και άλλα προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα).
 • Η σύμβαση δεν μπορεί να ανακληθεί εάν χρησιμοποιείται η υπηρεσία δώρου - αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για τα ίδια τα προϊόντα, όχι για τη συσκευασία δώρου.

Καταγγελίες

 • Αν τα αγαθά παρουσιάζουν ελάττωμα κατά την παράδοση, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αποζημίωση με τη μορφή κουπονιού. Δικαιούστε επίσης να ζητήσετε την απομάκρυνση του ελαττώματος με τη μορφή αντικατάστασης του προϊόντος ή επισκευής. Σε περίπτωση που θεωρήσουμε την απομάκρυνση ενός ελαττώματος αδύνατη ή αδικαιολόγητη, δικαιούστε να ζητήσετε έκπτωση επί της τιμής αγοράς και εάν το ελάττωμα είναι σημαντικό, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης. Ισχύουν τα ίδια δικαιώματα σε περίπτωση που το ελάττωμα παρουσιαστεί αργότερα.
 • Φέρουμε την ευθύνη για ελαττώματα στα αγαθά εάν τα ελαττώματα παρουσιαστούν εντός δύο ετών από την παράδοση των αγαθών ή πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
 • Τα αγαθά θεωρούνται ελαττωματικά, συγκεκριμένα, όταν δεν έχουν τις συνήθεις ή αναφερόμενες ιδιότητες, όταν δεν εξυπηρετούν το σκοπό τους, δεν συμμορφώνονται με τις νόμιμες απαιτήσεις ή δεν παραδίδονται στη συμφωνημένη ποσότητα. Σημειώστε ότι αυξημένη ευαισθησία ή αλλεργική αντίδραση στα παραδοθέντα αγαθά δεν μπορεί να θεωρηθεί ελάττωμα των αγαθών. Το ίδιο ισχύει σε προβλήματα που εμφανίζονται σε δώρα και άλλες δωρεάν παροχές που προσφέρουμε πέραν της παραγγελίας σας δεν συνιστούν ελάττωμα. Οι απεικονίσεις των αγαθών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι μόνο ενδεικτικές και δεν συνιστούν δεσμευτική απεικόνιση των ιδιοτήτων των αγαθών (για παράδειγμα, η συσκευασία ενδέχεται να διαφέρει λόγω τροποποίησης του κατασκευαστή).
 • Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τυχόν καταγγελίες στο help@allzora.gr ή στο τηλέφωνο+420 607 205 862 (Viber, Whats App). Στείλτε τα παράπονα προς: - Allzora.it - Allzora ΕΠΕ, Τσεχία Na Plzeňce 1235/2, Smíchov, 150 00 Πράγα συνοδευόμενη από το συμπληρωμένο έντυπο καταγγελίας, το οποίο διατίθεται εδώ. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε μια καταγγελία απευθείας στα καταστήματά μας. Εάν συμπληρώσετε τη φόρμα χωρίς τη βοήθεια του προσωπικού μας, θυμηθείτε να αναφέρετε το ελάττωμα που εντοπίστηκε ή όπως επισημάνθηκε, δίπλα στην επιλεγμένη μέθοδο χειρισμού της καταγγελίας.
 • Σας ενημερώνουμε για την πρόοδο της καταγγελίας, συγκεκριμένα την παραλαβή της, την αποδοχή ή την απόρριψή της μέσω e-mail ή μηνύματος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας τηλεφωνικά.
 • Παίρνουμε απόφαση σχετικά με την καταγγελία χωρίς καθυστέρηση. Η επεξεργασία της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ελαττωμάτων, δεν υπερβαίνει συνήθως τις 30 ημέρες. Σε αντίθετη περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης. Είναι απαραίτητο να μας παράσχετε την βοήθεια που απαιτείται για την τήρηση της παραπάνω προθεσμίας.
 • Σε περίπτωση αιτιολογημένης καταγγελίας, αναλαμβάνουμε τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών.

Μέθοδος πληρωμής και παράδοσης

 • Μπορείτε να επιλέξετε μέθοδο πληρωμής και παράδοσης από τις επιλογές που προσφέρουμε. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής και παράδοσης και τις σχετικές δαπάνες.
 • Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες μεθόδους πληρωμής και παράδοσης και το κόστος τους εδώ.
 • Έχουμε το δικαίωμα να παρέχουμε δωρεάν παράδοση αγαθών σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Διάφορα

 • Προσφέρουμε στους Πελάτες μας διάφορες εκπτώσεις, δωροκουπόνια και άλλα κουπόνια. Η χρήση τους διέπεται από κανόνες σχετικά με τους οποίους ενημερώνουμε τον πελάτη για την εκάστοτε περίπτωση. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, κάθε έκπτωση ή δωροκουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και μόνο ένα κουπόνι του ίδιου τύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά αγορά. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, ο συνδυασμός εκπτώσεων δεν είναι εφικτός. Σε περίπτωση που η αξία ενός δωροκουπονιού είναι μεγαλύτερη από την αξία ολόκληρης της αγοράς, η διαφορά δεν μεταφέρεται σε νέο κουπόνι και το ποσό που δεν χρησιμοποιείται δεν επιστρέφεται.
 • Ενδέχεται να λάβετε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από τρίτο μέρος σχετικά με την πραγματοποιηθείσα αγορά. Μπορείτε να μοιραστείτε την εμπειρία σας σχετικά με την αγορά και τα αγαθά με άλλους. Θα χαρούμε πολύ να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.

Γενικές πληροφορίες

 • Σύμφωνα με τον νόμο περί καταχώρισης πωλήσεων, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να εκδώσει απόδειξη στον πελάτη. Ο πωλητής είναι επίσης υποχρεωμένος να καταχωρίσει την πώληση διαδικτυακά στην φορολογική αρχή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης το αργότερο εντός 48 ωρών.
 • Ο αρμόδιος φορέας υπεύθυνος για επίλυση εξωδικαστικών διαδικασιών σε περίπτωση διαφορών ή ο αρμόδιος φορέας υπεύθυνος για τον χειρισμό καταγγελιών από πελάτες είναι η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html, διεύθυνση: λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει ο καταναλωτής μέσω της ιστοσελίδας του. Επιπλέον, πιθανές διαφορές μπορούν να επιλυθούν μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ https://ec.europa.eu/Consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV.
 • Η σύμβαση συνάπτεται στην Ελλάδα και διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας.
 • Όλες οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών παρέχονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που ισχύει κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ πριν από την ολοκλήρωση της σύναψης της σύμβασης πώλησης ή πριν από την αποστολή των αγαθών, ο Πελάτης υποχρεούται, λαμβάνοντας υπόψη την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, να διακανονίσει πιθανή υποπληρωμή της τιμής αγοράς ή ο πωλητής οφείλει να στείλει άμεσα στον πελάτη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του οποίου να ζητήσει από τον πελάτη να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο πωλητής μπορεί να διακανονίσει πιθανή υπερπληρωμή της τιμής αγοράς. Η αποστολή των αγαθών περιλαμβάνει και φορολογικό έγγραφο. Το φορολογικό έγγραφο μπορεί επίσης να αποσταλεί ηλεκτρονικά από τον πωλητή μέσω του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ειδοποιεί τον πελάτη για την αποστολή των αγαθών. Όλες οι τιμές των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των τιμών έκπτωσης, ισχύουν μέχρι περαιτέρω ειδοποίησης ή έως ότου εξαντληθεί το απόθεμα Μπορείτε να κάνετε λήψη τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.